Goede Doelen


Voor het goede doel

Cars & Charity is een fantastisch evenement voor elke autoliefhebber. Naast het beleven van een geweldige dag, heeft dit evenement echter ook een andere belangrijke doelstelling: het inzamelen van geld voor goede doelen. De Rotary Club Bergen op Zoom Noord, verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement, doneert de opbrengsten van Cars & Charity jaarlijks aan een goed doel. Meer informatie over de goede doelen en die van de afgelopen jaren leest u hieronder:


Goed doel 2019: "Kikarow"

Met KiKaRoW Rondje NL gaan we samen met alle Nederlandse roeiverenigingen € 500.000,– bijeen brengen voor de LATER-studie in het Prinses Màxima Centrum, het nationale kinder-oncologisch centrum in Utrecht. Hier is alle kennis en kunde op het gebied van research naar en behandeling van kinderkanker onder één dak is gebracht. Doel is het genezingspercentage van kinderkanker te verhogen van 75%-80% tot 95% en de kwaliteit van leven na de behandeling te verbeteren. Nazorg is in dit verband een belangrijk onderdeel. Hier is binnen het Prinses Máxima Centrum een apart item van gemaakt in de vorm van een aparte LATER-poli.

Voor meer informatie ga naar: https://kikarow.nl

 

Goed doel 2019: "Stichting Hoogvliegers"

Stichting Hoogvliegers laat zieke of gehandicapte kinderen (van 6 tot en met 17 jaar oud) een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven. Zelf een vliegtuig besturen! Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn, een dag die ze nooit meer vergeten.

Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: stichting hoogvliegers 


Goed doel 2018: Stichting "Eye Care Foundation"

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Wereldwijd zijn er 285 miljoen mensen met een visuele handicap. 39 Miljoen van deze mensen zijn blind, 246 miljoen zijn slecht ziend. Maar liefst 90% van de mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland. In ontwikkelingslanden leidt blindheid tot grote economische en sociale problemen. Blinde mensen kunnen doorgaans zelf niet meer werken en zijn afhankelijk van familieleden en vrienden. 80% van de blindheid is te herstellen door een eenvoudige staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: https://eyecarefoundation.nl/


Goed doel 2018: "Flor van Putte" Stichting

De activiteiten van de Flor van Putte Stichting bestaan voornamelijke uit het bevorderen en organiseren van welzijnsactiviteiten in de ruimste zin van het woord op het complex van de Volksabdij O.L.V. ter Duinen. 


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: http://www.florvanputtestichting.nl


Goed doel 2017: Stichting “Het vergeten kind”

In Nederland kunnen 50.000 kinderen niet meer thuis wonen. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. De stichting “Het Vergeten Kind” vindt dat deze kinderen dezelfde kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en zet zich daarom breed in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren.


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.hetvergetenkind.nl


Goed doel 2017: “Gezondheidsproject Tigray – Ethiopië”

Ethiopië heeft veel voortuitgang geboekt als het gaat om verbetering van de gezondheidszorg. In en rondom Tigray is Rotary jarenlang actief met directe en praktische ondersteuning met spectaculaire resultaten. De afgelopen 20 jaar is kindersterfte onder de 5 jaar met 73% terug gedrongen. Het gezondheidsproject Tigray wordt door een aantal Rotary clubs uit verschillende landen ondersteund om een grotere impact te kunnen genereren. Samen met onze zusterclub Rotary Kortrijk – Groeninghe ondersteunen wij dit project!


Voor meer informatie: https://rotaryclubsfordevelopment.org/nl/programmas


Goed doel 2016: Stichting “Bridge the Gap”

Stichting Bridge the Gap zet zich in voor de behandeling van de allerarmste kinderen in Laos met schisis (hazenlip). Onderdeel daarvan is het verbeteren van de locale gezondheidszorg en de scholing van artsen en tandartsen. Ieder jaar reist er een team van Nederlands artsen naar Laos om dit te verwezenlijken.


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.stichtingbridgethegap.nl


Goed doel 2016: Stichting “Goed Ontmoet”

De Voedselbank Stichting Goed Ontmoet Bergen op Zoom en omstreken verzamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij is om het product nog te verkopen. De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen,die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Goed Ontmoet garandeert, dat de geschonken producten niet meer voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend om mensen in nood te helpen.


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.goedontmoet.com


Goed doel 2015: Stichting “Happynezz”

Stichting Happynezz is de organisatie in West-Brabant die geheel verzorgde en professioneel ondersteunde vakanties organiseert voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De vakantie locatie is het complex van de Volksabdij “Onze Lieve Vrouw Ter Duinen” te Ossendrecht. Het bestuur heeft jarenlange ervaring in het organiseren van vakantieweken, en biedt zodoende een degelijke basis om leiding te geven aan een groep van zowel professionele vrijwilligers als aan non-professionals.

Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.happynezz-wb.nl


Goed doel 2015: Stichting “Make-A-Wish Nederland”

Stichting Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van zo’n wens heeft op ieder kind een bijzonder effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.makeawishnederland.org


Goed doel 2014: Stichting “De Peetfamilie”

Stichting De Peetfamilie is een vrijwilligersorganisatie die al sinds 1976 jaarlijks een lang vakantieweekend organiseert voor lichamelijk gehandicapten. De gasten zijn veelal gebonden aan een rolstoel en komen daardoor te weinig de deur uit. Daarom staan tijdens het weekend juist deze mensen centraal! De weekenden worden mogelijk gemaakt door een vaste groep van zo’n 35 vrijwilligers, bestaande uit onder andere (oud-)studenten, verpleegkundigen en diverse vrijwilligers.


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.peetfamilie.nl


Goed doel 2014: Stichting “Waterputten in Kwasiakan”

De bewoners van Kwasiakan, een plaatsje in Ghana, leven onder moeilijke omstandigheden in een gebied waar veel basisvoorzieningen niet voorhanden zijn. Voor water zijn ze afhankelijk van de rivier die een flink eind verderop stroomt. Door de onhygiënische omstandigheden krijgt de bevolking te vaak te maken met ziekten. Met name kinderen zijn hiervan de dupe. Stichting Waterputten Kwasiakan werft fondsen aan om een aantal waterputten in het gebied te realiseren. Zo wordt de hygiëne verbeterd en kunnen ziektes worden voorkomen!


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.stichtingwaterputten.nl


Goed doel 2013: “LVIV” Kinderziekenhuis in Oekraine

In 2013 werd Cars & Charity gehouden ten behoeve van het oncologisch kinderziekenhuis “LVIV” in Oekraïne. Voor de installatie van sterilisatieapparatuur en voor de renovatie van dit ziekenhuis is een totaalbedrag van € 100.000,- nodig. Al jarenlang hebben wij contacten met het ziekenhuis, om een goede inschatting te kunnen maken van deze noodzakelijke behoeften. In samenwerking met andere Rotary Clubs willen wij dit totale bedrag bij elkaar te brengen.


Voor meer informatie over de stichting en haar werk zie: www.humanitairehulpkinderenoekraine.nl


Goed doel 2013: “De Luchtballon” in Ossendrecht

Stichting De Luchtballon heeft als belangrijkste doelstelling het organiseren van therapeutische vakanties voor kinderen met een handicap, zoals astma, voedselallergie en eczeem (luchtweg- en huidaandoeningen). Sinds 1984, toen het Nederlands Astma Fonds hiermee stopte, heeft een groep vrijwilligers de organisatie overgenomen en voortgezet. Sinds 2001 is De Luchtballon eigenaar van de legerplaats, die inmiddels is omgebouwd tot een groot, multifunctioneel complex met woonunits, sportvelden, zwembad, grote keuken, trimparcours, speeltoestellen, kabelbaan en een klimpiramide. De Luchtballon wordt geheel gerund door vrijwilligers.


Voor meer informatie over de stichting en haar werk zie: www.deluchtballon.nl


Goed doel 2012: “Het vrolijke ruitertje” – West Brabant

Het Vrolijke Ruitertje bevordert met haar activiteiten de zowel de fysieke en geestelijke ontwikkeling van gehandicapten, door paardrijden voor hen mogelijk te maken. Paardrijden opent voor gehandicapten een nieuwe wereld: even loskomen van je handicap!


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.hetvrolijkeruitertje.nl


Goed doel 2012: “Kune Zuva >> Een basisschool in Ethiopie”

Stichting Kune Zuva, wat ‘de zon schijnt’ betekent, steunt, begeleidt en (mede)financiert kleinschalige scholingsprojecten in Afrika, omdat scholing daar voor veel Afrikaanse families onbetaalbaar is. In 2012 is een basisschool in Ethiopië financieel gesteund door de opbrengsten van Cars & Charity!


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.kunezuva.nl


Goed doel 2011: Stichting “Dag- en Woonvoorzieningen” (SDW) – West Brabant

Stichting Dag- en Woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant (SDW) verleent zorg en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking, alsmede aan hun ouders en familieleden. Op een zorgvuldige manier ondersteunen en begeleiden betrokken en gekwalificeerde medewerkers cliënten bij wonen, werken, leren en vrije tijd.


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.sdwzorg.nl


Goed doel 2011: Stichting “het raakt U” – West Brabant

Doel van Stichting “Het raakt U” zijn onder andere uitstapjes voor meervoudig gehandicapte kinderen. Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor kinderen in West-Brabant, in de regio Bergen op Zoom tot en met Tilburg, met een beperking. Door dit initiatief willen zij de kwaliteit van leven verbeteren.


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.hetraaktu.nl


Goede doel 2010: Stichting ’t Opkikkertje te Hoogerheide

Eén van de instanties die in 2010 werd gesponsord door Cars & Charity is Stichting Vakantiehuis ’t Opkikkertje te Hoogerheide. Deze stichting is in 1983 gestart als een werklozenproject met steun van onder andere het Bisdom Breda, voor het opzetten van een vakantiebungalow waar personen met een beperking met hun gezin tegen een redelijke vergoeding een vakantie kunnen doorbrengen. Dit is gerealiseerd met steun van vele bedrijven en organisaties. Het vakantiehuis is gerealiseerd op Familyland in Hoogerheide. Inmiddels is het project uitgegroeid tot drie bungalows die voorzien zijn van alle gemakken voor lichamelijk gehandicapten en die voldoen aan alle voorschriften en eisen op dit gebied. De bezettingsgraad is goed, de organisatie, die volledig op vrijwilligers draait, is uitstekend en de gasten zijn zeer tevreden. We zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren!


Voor meer informatie over deze stichting en haar werk: www.opkikkertje.org